TEŞKİLAT YAPISI

 • Ersin AKMA
  Genel Başkan
 • Hüseyin OZİL
  Hukuk, STK ve Mevzuattan Sorumlu Gn.Bşk.Yrd.
 • Hacı Mevlüt ÜNAL
  Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Gn.Bşk.Yrd.
 • Sedat ÇOKOL
  Mali İşlerden Sorumlu Gn.Bşk.Yrd.
 • Eşref ERDEN
  Teşkilatlanmadan Sorumlu Gn.Bşk.Yrd.
 • Fatih TÜLEK
  Sosyal İşlerden Sorumlu Gn.Bşk.Yrd.
 • Nakif YILMAZ
  Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Gn.Bşk.Yrd.