DİYARBAKIR 1 NO'LU ŞUBEMİZİN 11. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
< Geri

Diyarbakır 1 No’lu Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulunu,  2018 tarihinde gerçekleştirdik. Genel Kurula; Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin yanı sıra, şube başkanlarımız, işveren temsilcileri ile delegeler katıldı.

Aynı zamanda divan başkanlığına seçilen Genel Başkanımız Mustafa Şahin, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada çalışma hayatı ile Türkiye ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin genel değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz gecesi yaşananlara, terör olaylarına ve Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına değinen Şahin, yaşananlardan ders alınması gerektiğini söyledi. Birlik beraberlik içerisinde olmanın Türkiye’nin geleceği ve bekası açısından önemini vurguladı.

Şahin, Zeytin Dalı Harekatının ülkemizin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması açısından önemini anlattı. 15 Temmuz’da yaşananların, halkın demokrasiyi korumak için verdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmayacağını anlattı.

Ülke sorunlarını ve çalışma hayatı ile ilgili konuları değerlendiren Şahin, taşeron işçilere kadro verilmesi, kadroya alınmayan ve KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin durumu, eski hükümlü taşeron işçilerin kadroya alınmaması, örgütlenme ve toplu sözleşmeler gibi sendikaların gündeminde yer alan temel konular hakkında bilgi verdi.  

Şahin, taşeron işçilerin kadroya alınması noktasında TÜRK-İŞ’in yıllardır mücadele verdiğini, ancak başka sendikal yapıların ön plana çıkmak için çaba harcadıklarını anlattı. Din, dil, mezhep ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlara eşit ve kardeş gözüyle baktıklarını ifade eden Şahin, “Kars’ından, Edirne’sine, Antalya’sından Trabzon’una nerede kim varsa; biz kişiye insan olarak bakıyoruz.”  dedi. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmanın ve vatandaşları ayrıştırmanın doğru olmadığını belirtti ve bu tür davranışlardan uzak durulmasını istedi.

Şahin, örgütlenme konusunda başkanlar kurulu kararının alındığını, örgütlenme çalışmaları hakkında Diyarbakır Şube Başkanı ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Örgütlenme çalışmaları sayesinde 60 bin üyenin muhafaza edildiğini ve yüzde 25 örgütlülük oranı ile TES-İŞ’in Türkiye’deki en yüksek örgütlenme oranına sahip sendika olduğunu ifade etti. Ancak, bu oranın yeterli olmadığını ve hedefin üye sayısını yüzbinlere çıkarmak olduğunu söyledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Genel Kurulun açış konuşmasını yapan Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanımız Ali Öncü ise dünyada yaşamı sarsan gelişmelerin olduğunu, bu durumdan en fazla işçi hareketinin ve özellikle Türkiye işçi hareketinin etkilendiğini söyledi. Kapitalist sistemin dünyayı kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye çalıştığını ve bunu da hukuksuzluğu hukukun içine, ahlak dışılığı ahlakın içine oturtarak yaptığını ifade etti. En çapıcı örneğin Ortadoğu coğrafyasında yaşandığını anlatan Öncü,  coğrafyanın yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmek ve bölgeyi sömürgeleştirmek için sürdürülen savaşın tarihin en kanlı savaşlarına neden olduğunu söyledi.

Öncü konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘Türkiye gerek stratejik konum, gerekse jeopolitik durum nedeniyle Ortadoğu cehennemindeki gelişmelerden en fazla etkilenen, bu sürecin en büyük bedelini ödeyen ülke konumundadır. En basitinden, savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan milyonlarca insanın barınmadan eğitime, sağlıktan sosyal hayatın ihtiyaçlarına kadar mali yükümlülük Türkiye’nin ekonomik dengelerini çok ciddi boyutlarda olumsuz etkilediği gibi, bir dizi kültürel, sosyal problemleri de kaçınılmaz kılmaktadır. 15 Temmuz 2015 hain darbe girişimi Türkiye’yi açık bir felaketin eşiğine sürüklemiş olmakla birlikte, bu alçakça girişimin ekonomide yarattığı tahribatların uzun yıllar onarılmasının mümkün olamayacağı çok açıktır.

Türkiye sendikal hareketin, bu uğursuz ve esasen Türkiye’yi tümden istikrarsızlaştırmayı amaçlayan sürecin bilincinde olarak, her zamankinden çok daha fazla birlik ve dayanışma içinde olma pratiğini gerçekleştirmesi gerekmektedir…

…Taşeronlaştırma, sendikal Örgütlenme, kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, kamuda çalışan taşeron işçilerinin (KİT) kadroya alınmaları, iş kollarındaki karmaşıklık, haksız ve hukuksuz sendikal rekabet, işçilerin eğitim sorunu, sendikal demokrasi ve eleştirel yaklaşımlar, toplu sözleşmelerin uygulama süreçlerindeki sıkıntılar gibi son derece önemli ve temel sorunların Türkiye gerçeklerine uygun ve özel önemde yeni bir stratejiyle ele alınması gerekmektedir.

TES-İŞ olarak tüm bu sorunların bilincindeyiz. Söz konusu yeniden yapılanma stratejisine en üst düzeyde katkılarımızı koyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.”

Yapılan konuşmaların ardından yönetim ve denetim raporlarının okunması ile Genel Kurul çalışmalarına devam edildi. Kongrede yapılan seçim sonuçlarına göre, Diyarbakır 1 No’lu  Şube Başkanlığı görevini yeniden seçilen Ali Öncü üstlendi.

Diyarbakır 1 No’lu Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına ise önümüzdeki dört yıllık süre için aşağıda isimleri yer alan arkadaşlarımız seçildi.

Kendilerini tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz. Diyarbakır 1 No’lu Şube Olağan Genel Kurulu’nun tüm çalışma hayatına ve TES-İŞ camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.    


Diyarbakı 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu:

Ali ÖNCÜ
Şube Başkanı

Ahmet DEMİRHAN
Şube Sekreteri,

Ahmet KAYA
Şube Mali Sekreteri,

M. Beşir VURAL
Şube Teşkilat Sekreteri,

Hüseyin PINAR
Şube Eğitim Sekreteri,

 

Diyarbakı 1 No'lu Şube Denetim Kurulu:

Osman YILDIZ

Tarık YAMAN

Hamdullah GÜMÜŞ

 

Diyarbakı 1 No'lu Disiplin Kurulu Üyeleri:

Mahmut ÇELEBİ

Yavuz AŞSIZ

M. Zeki ŞİMŞEK