TÜRK-İŞ'TEN 107. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSINA KATILMAMA KARARI
< Geri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 28 Mayıs - 8 Haziran 2018 tarihlerinde Cenevre'de toplanacak 107. Uluslararası Çalışma Konferansına Türkiye İşçi Delegesi olarak Memur-Sen'in katılacağını bildirmesi üzerine TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir yazı ile cevap verdi. TÜRK-İŞ, bu kararın ILO Anayasasına aykırı olduğunu vurguladı. Kararın değiştirilmemesi durumunda Konferansa katılmayacağını ve Hükümetin ILO'ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacağını bildirdi.   

Bakanlığa gönderilen yazının ekinde “Uluslararası Çalışma Konferansına Katılacak İşçi Delegesinin Nasıl Belirlenmesi Gerektiğine Dair TÜRK-İŞ Görüşlerini” içeren bir rapor yer aldı.