INDUSTRIALL AVRUPA SENDİKASI: AVRUPADA ÜCRET VE GELİR ADELETSİZLİĞİ ARTTI
< Geri

Avrupa’da enerji, maden, kimya, metal, tekstil ve diğer sektörlerde örgütlü, 7 milyon işçiyi temsil eden IndustriAll Avrupa Sendikasının İcra Kurulu Toplantısı, 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde Sofya’da gerçekleştirildi. Toplantıya sendikamızı temsilen aynı zamanda IndustriAll Avrupa İcra Kurulu asil üyesi olan Genel Başkanımız Mustafa Şahin katıldı.

12 Haziran 2018 tarihinde toplantı başlamadan hemen önce, Avrupa’da bölgesel eşitsizlikler ve ücretlerin birbirine yakınlaştırılması üzerine bir özel oturum gerçekleştirildi. Toplantıya Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Soltanka Petrova, Bulgaristan İşçi Konfederasyonları PODKREPA ve CITUB Başkanları Dimitar Manolov ve Plamen Dimitrov  katıldı. Oturumda, Bulgaristan ve Romanya’daki genel durum hakkında İcra kuruluna bilgi verildi. Doğu ve batı, kuzey ve güney Avrupa’da işçiler, kadın ve erkekler ile yaşlı ve gençler arasında giderek artan eşitsizliklere ve ücretler arasındaki farklılıklara dikkat çekildi. Kriz sonrası eşitsizliklerin Avrupa’da olağanüstü arttığı kaydedildi. Nitelikli işgücü ve güvencesiz çalışanlar arasında veya teknolojiye aşina olan ve olmayanlar ya da zengin ve fakirler arasında gelir adaletsizliğinin arttığı not edildi.

Artan eşitsizliğin özellikle kadın ve gençleri etkilediği, işgücü piyasaları dışında kalmaya başlayan bu kesimler arasında yoksulluğun giderek arttığı kaydedildi. Mevcut ekonomik sistemin üst kesimlere para biriktirme olanağı sağladığı, ancak işçilerin büyük çoğunluğunu insan onuruna yakışır bir gelirden mahrum bıraktığı not edildi.

Toplantıda işçilerin ücret dengesizliğinden duyduğu rahatsızlığın altı çizildi. IndustriALL Europe’un; ücretlerin birbirine yakınlaştırılması için 26 Haziran 2018 tarihinde Avrupa Sendikalar Konfederasyonu tarafından başlatılacak kampanyaya destek vereceği açıklandı. Sendikaların toplu pazarlık gücünün artırılması ve örgütlenme gibi konuların IndustriALL Avrupa Sendikası için bir öncelik olduğu kaydedildi.