BAŞKENT, AYEDAŞ VE TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZ BAĞITLANMIŞTIR
< Geri

BAŞKENT, AYEDAŞ VE TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZ BAĞITLANMIŞTIR.


ÜYELERİMİZE, TES-İŞ CAMİASINA VE ÇALIŞMA HAYATINA HAYIRLI OLSUN…

 

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(AYEDAŞ), Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BAŞKENT) ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (TOROSLAR) olmak üzere Enerjisa Grubu Elektrik Dağıtım Şirketleri ile 01.03.2018-28.02.2021 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmelerimiz uzun süren zorlu bir sürecin ardından 01 Ağustos 2018 tarihinde bağıtlanmıştır.


Sektörde lokomotif şirketlerden birisi olan Enerjisa ile bağıtladığımız toplu iş sözleşmelerinin üyelerimize, TES-İŞ Camiasına ve çalışma hayatına hayırlı olmasını diliyoruz.

  

Bağıtlanan Toplu İş Sözleşmeleri Sonucunda;


İYİLEŞTİRME:

Devir Öncesi Üyelerimiz İçin;

Devir tarihinden önce sendikaya üye olan ve imza tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerden günlük ücreti brüt 90,00 TL’nin altında olanların günlük ücreti, brüt 90,00 TL’ye yükseltilmiştir.


Devir Sonrası Üyelerimiz İçin;

BAŞKENT ve TOROSLAR’da çalışan üyelerimiz için;

Üyelerimizin mevcut kök ücreti iyileştirilerek günlük 67,65 TL’den 75,00 TL’ye yükseltilmiştir.

AYEDAŞ’da çalışan üyelerimiz için;

Üyelerimizin mevcut kök ücretleri İstanbul’da hayat şartları da dikkate alınarak iyileştirilmiş ve günlük 67,65 TL’den 80,00 TL’ye yükseltilmiştir.


  1. BİRİNCİ YIL ZAMMI :

Yapılan iyileştirmenin ardından elde edilen ücrete yapılacak zam oranları 01.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ilk altı ay için yüzde 7, ikinci altı ay için yüzde 9 olarak belirlenmiştir.


Sonuç olarak; devir sonrası üyelerimizin birinci yıl için alacakları toplam ücret zammı yıllık bazda BAŞKENT ve TOROSLAR’da yüzde 29.30 iken AYEDAŞ’da ise yüzde 37.92 seviyelerine ulaşmıştır.

 

  1. İKİNCİ YIL ZAMMI :


Birinci Altı Ay Ücret Zammı:01.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Şubat 2019 İndeks sayısının, Ağustos 2018 İndeks sayısına göre değişimi oranında zam yapılacaktır. Bu oranın %4‘ün (yüzde dört) altında kalması halinde artış oranı %4 (yüzde dört) olarak uygulanacaktır.


İkinci Altı Ay Ücret Zammı:01.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Ağustos 2019 İndeks sayısının, Şubat 2019 İndeks sayısına göre değişimi oranında zam yapılacaktır. Bu oranın %4‘ün (yüzde dört) altında kalması halinde artış oranı %4 (yüzde dört) olarak uygulanacaktır.


  1. ÜÇÜNCÜ YIL ZAMMI:


Birinci Altı Ay Ücret Zammı:01.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Şubat 2020 İndeks sayısının, Ağustos 2019 İndeks sayısına göre değişimi oranında zam yapılacaktır. Bu oranın %4‘ün (yüzde dört) altında kalması halinde artış oranı %4 (yüzde dört) olarak uygulanacaktır.


İkinci Altı Ay Ücret Zammı:01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Ağustos 2020 İndeks sayısının, Şubat 2020 İndeks sayısına göre değişimi oranında zam yapılacaktır. Bu oranın %4‘ün (yüzde dört) altında kalması halinde artış oranı %4 (yüzde dört) olarak uygulanacaktır.


ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ:

Devir sonrası Sendikaya üyesi işçilere sözleşme imza tarihinden geçerli olmak üzere Ulusal ve Dini Bayram ve Genel Tatil günlerinde herhangi bir sebeple çalıştırılma zorunluluğu doğduğu takdirde, çalışma süresi ne olursa olsun işçilere esas yevmiyesine ilaveten iki yevmiye daha ödenmesine karar verilmiştir.


YEMEK YARDIMI: Yüzde 25.21’lik artışla; 11,98 TL/Günden 15,00 TL/Güne yükseltilmiştir. Bu ödeme sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zammı oranında ve tarihlerinde artırılacaktır.


SOSYAL YARDIM:  Bu ödeme sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zammı oranında ve tarihlerinde artırılacaktır.


Ayedaş ve Toroslar’da çalışan;

  1. Devir Öncesi Üyelerimiz İçin;aylık336.72 TL olan sosyal yardım birinci yıl birinci altı aydan itibaren geçerli olmak üzere 375.00 TL’ye yükseltilmiştir. Birinci yıl ikinci altı ayda ise 408.75 TL’ye yükseltilmiştir. Buna göre artış oranı yıllık bazda %21.39 olmuştur.


Başkent’de Çalışan;

A) Devir Öncesi Üyelerimiz İçin;  aylık204.99 TL olan sosyal yardım birinci yıl birinci altı aydan itibaren geçerli olmak üzere 375.00 TL’ye yükseltilmiştir. Birinci yıl ikinci altı ayda ise 408.75 TL’ye yükseltilmiş ve artış oranı yıllık bazda %99.40 olmuştur.


Başkent, Ayedaş ve Toroslar’da Çalışan;

  1. Devir Sonrası Üyelerimiz İçin;aylık 44.42 TL olan sosyal yardım birinci yıl birinci altı aydan itibaren geçerli olmak üzere 100.00 TL’ye yükseltilmiştir. Birinci yıl ikinci altı ayda ise 109.00 TL’ye yükseltilmiş ve artış oranı  yıllık bazda %145.38 olmuştur.HER ÜÇ İŞYERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN;


TİS’in ikinci yılından itibaren geçerli olmak üzere;


VARDİYA PRİMİ:

2’ li Vardiyada Çalışan üyelerimizin vardiya primi %8 ‘den %9’a getirilmiş ve artış oranı %12.5 olmuştur.

3’ lü Vardiyada Çalışan üyelerimizin vardiya primi %10 ‘dan %11’e getirilmiş ve artış oranı %10 olmuştur.


İŞ GÜÇLÜĞÜ PRİMİ:

1.Grupta çalışan üyelerimizin iş güçlüğü primi%8 ‘den %10’a getirilmiş ve artış oranı %25 olmuştur.

2.Grupta çalışan üyelerimizin iş güçlüğü primi%7 ‘den %8’e getirilmiş ve artış oranı %14.29 olmuştur.

3.Grupta çalışan üyelerimizin iş güçlüğü primi%6 ‘dan %7’e getirilmiş ve artış oranı %16.67 olmuştur.


BAKIM PRİMİ:

Bakım primi alan üyelerimize, bakım primi oranı %5 ‘den %6’a getirilmiş ve artış oranı %20 olmuştur.EVLENME YARDIMI:  

1037.39 TL’ dan 1500 TL’ ye getirilmiş ve artış oranı %44.59 olmuştur. Bu ödeme sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zammı oranında ve tarihlerinde artırılacaktır.


DOĞUM YARDIMI:

610.23 TL’ dan 800 TL’ ye getirilmiş ve artış oranı %31.10 olmuştur. Bu ödeme sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zammı oranında ve tarihlerinde artırılacaktır.


ÖLÜM VE MALULİYET YARDIMI:

  1. İşçinin eş veya çocuklarının (doğum sonrası ölüm de dâhil), ana veya babasının ölümü halinde 2.135,80 TL’ den 2.300,00 TL TL’ ye getirilmiş ve artış oranı  yıllık bazda % 7.68 olmuştur.

b) İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına 3.356,25 TL’ den 4.000,00 TL TL’ ye getirilmiş ve artış oranı yıllık bazda % 19.18 olmuştur.

c) İşçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölümü halinde kanuni mirasçılarına 5.186,93 TL’ den 6.000,00 TL TL’ ye getirilmiş ve artış oranı yıllık bazda % 15.68 olmuştur.  

d) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu her hangi bir işte çalışamayacağı Sağlık Kurulu’nca tespit edilen işçilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.186,93 TL’ den 6.000,00 TL TL’ ye getirilmiş ve artış oranı yıllık bazda 15.69 olmuştur.


Bu ödeme sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zammı oranında ve tarihlerinde artırılacaktır.HAYIRLI OLSUN…

 

TES-İŞ SENDİKASI