INDUSTRIALL KÜRESEL SENDİKA KADIN AĞI TOPLANTISINA KATILDIK
< Geri

Sendikamız TES-İŞ’in de üye olduğu IndustriALL Küresel Sendika’nın Türkiye Kadın Ağı toplantısı 7 Mart 2019 tarihinde Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği’nin İstanbul ofisinde gerçekleşti. Kadınların sendikalara katılımı ve sendikalardaki temsiliyetinin nasıl artırılacağı konusunda karşılaşılan zorluklar ve buna yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıya Sendikamızı temsilen Teşkilatlanma Şefimiz İlknur Kılınç katıldı.