Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günü
< Geri

28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gününde, İş Kazalarında Hayatını Kaybeden Üyelerimizi ve İşçi Kardeşlerimizi Rahmetle Anıyoruz. Yaralanan ve Hastalığı Devam Edenlere Acil Şifalar Diliyoruz.    

 28 Nisan 2020

               Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO, küresel düzeyde iş kazaları ve hastalıklarının önlenmesini teşvik etmek amacıyla 28 Nisan'ı Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günü olarak ilan etmiştir. Güvenli koşullarda çalışmanın temel insan hakları arasında yer aldığını ifade eden ILO, her yıl 2.3 milyondan fazla insanın iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetmektedir. Her yıl düzenlenen 28 Nisan Uluslararası Anma Günü Etkinliklerinde iş kazalarında hayatını kaybeden ve yaralanan işçiler anılmaktadır.   

               28 Nisan Dünya Anma Günü aslında ILO’nun, uluslararası ilgiyi iş sağlığı ve güvenliği alanına ve küresel düzeyde işle ilgili yaralanmaların, hastalıkların ve ölümlerin hangi sıklıkla yaşandığına dikkat çekmek amacıyla başlattığı bir bilinçlendirme kampanyasıdır.

               Dünyanın birçok yerinde, ulusal makamlar, sendikalar, işveren örgütleri, iş sağlığı ve güvenliği uygulayıcıları bu tarihte çeşitli etkinlikler düzenleyerek bilinçlendirme kampanyasına katkıda bulunmaktadır.  

               Yaşanan COVİD 19 salgını nedeniyle, “28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” bu yıl daha farklı bir öneme sahiptir.

               ILO’dan 28 Nisan Günü için bu yıl yapılan açıklamada özetle şunlara değinilmiştir:

“Salgını durdurun:

İşçi sağlığı ve İş güvenliği hayat kurtarabilir.

               Hükümetlerin, işverenlerin, işçilerin ve tüm toplumların COVID-19 salgınıyla mücadele etmek için dünya çapında karşı karşıya kaldıkları büyük zorluğu dikkate alarak, “Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günü” bu yıl başta COVİD 19 olmak üzere işyerlerinde bulaşıcı hastalık salgınlarına odaklanacaktır.

               Dünyanın bazı bölgelerinde COVID-19 enfeksiyonlarında artışın devam etmesi ve diğer bölgelerinde ise azalma eğiliminde olan düşüşlerin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki endişeler artmaktadır. Hükümetler, işverenler, işçiler ve sendikalar COVİD 19 salgınıyla mücadelede ve işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumakta olağanüstü zorluklarla karşılaşmaktadırlar….”

               ILO, bu yıl Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günü çerçevesinde ulusal düzeylerde üçlü diyalogu teşvik etmekte, işyerlerinde güvenli uygulamaların benimsenmesi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin oynadığı rol hakkında farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır.

               Salgının hastalık etkisinin yanı sıra psikolojik, ekonomik ve sosyal etkilerine de vurgu yapan ILO, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının pandeminin kontrol altına alınabilmesi ve çalışmanın devam edebilmesi için şart olduğunu ve bunun insan onuruna yakışır işin temel unsurlarından birisi olduğunu belirtmektedir.

               ILO, iyileşme ve gelecekteki hazırlıklar da dahil olmak üzere orta ve uzun vadede, alınan önlemlerin özellikle ulusal ve kurumsal düzeylerde İSG yönetim sistemlerine ve politikalarına entegre edilmesine odaklanacaktır.

               Dünyanın her yerinde sendikalar, “28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gününü” anmaktadır. Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak daha önce Koronavirüse karşı işverenlerin titiz davranmaları gerektiğini tespit ettiğimiz önlemleri açıklamıştık.

Bu önlemlerin ve yetkililer tarafından sürekli güncellenen tedbirlerin hala büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, önlenebilir iş kazası veya herhangi bir ihmal nedeniyle bir işçinin hayatını kaybetmesinin cinayetle eşdeğer olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.  

               Daha önce iş kazalarında hayatını kaybeden üyelerimize ve tüm işçilere Allah’tan (cc) rahmet diliyoruz. Yaralı ve hastalığı devam edenlere acil şifalar diliyoruz.

               “Çok tehlikeli” işkolunda faaliyet gösteren bir sendika olarak, Hükümete ve işverenlere ortak iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak için her türlü işbirliğine devam edeceğimiz konusunda deklare ettiğimiz önceki taahhütlerimizi yineliyoruz.

               İşçi sağlığı ve iş güvenliği kültürü oluşturmanın Hükümet, işveren ve sendikaların ortak sorumluluğu olduğunu ve iş cinayetlerini mutlaka durdurmak zorunda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.  

               Üyesi bulunduğumuz ve Türkiye’deki sendikalar adına Genel Başkanımız Ersin Akma’nın İcra Kurulunda görev aldığı Küresel Sanayi İşçileri Sendikası tüm uluslararası sendika örgütleri ile birlikte COVİD 19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısında bulunmaktadır.

               Üst kuruluşumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası, yarın kendi facebook sayfası üzerinden bu günü anmak ve COVİD 19 ile ilgili tavsiyelerini iletmek üzere canlı yayınla bir seminer düzenleyecektir. COVİD 19’un ne olduğu, uluslararası hukuka göre İSG açısından haklarımızın kapsamı, işten kaçınma veya işi durdurma haklarımızın nasıl kullanılacağı, işyeri düzeyinde hangi önlemlerin alınabileceği konularının ele alınacağı seminer İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde düzenlenecektir. Sendikamız tarafından etkinliğin önümüzdeki günlerde Türkçe düzenlenmesi talep edilmiş olup, yapılması durumunda üyelerimize duyurulacaktır. Soru ve yorumların da yazılı olarak yapılabileceği etkinlik yarın saat 12.00’da başlayacak ve yaklaşık 1 saat sürecektir. Etkinliği izlemek isteyen üyelerimiz yarın saat 12.00’da https://www.facebook.com/IndustriALLGlobalUnion/live linkinden izleyebilirler.

               Her gün bizim için sağlıklarını riske atan milyonlarca sağlık çalışanını ve diğer çalışanları korumak için özel önlemlere ihtiyacımız var.”  ILO Genel Direktörü Guy Ryder