TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU KIDEM TAZMİNATI GÜNDEMİYLE TOPLANDI
< Geri

TES-İŞ Başkanlar Kurulu Kıdem Tazminatı Gündemiyle Toplandı

Kıdem Tazminatı gündemiyle 01.07.2020 tarihinde  acil olarak TES-İŞ Genel Merkezinde toplanan Başkanlar Kurulu ekteki bildiride yer alan konuların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verdi:

 

TES-İŞ Başkanlar Kurulu Bildirisi 

01.07.2020, Ankara

TES-İŞ Başkanlar Kurulu; seksen dört yıldır devam eden ve geliştirilerek bugüne kadar gelen kıdem tazminatı hakkımızı zaman içerisinde ortadan kaldırabilecek bir düzenlemenin gündeme getirilmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2020 günü Genel Merkezimizde toplanmıştır.

Başkanlar Kurulu yapılan değerlendirmelerin ardından aşağıdaki konuların kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir.

1. Covid 19 salgınında ikinci dalga olasılığı nedeniyle tüm dünyanın gelecek endişesi taşıdığı bir dönemde kıdem tazminatı gibi işçinin en önemli kazanılmış haklarından birisinin; ne işçi ne de işveren tarafının bir talebi olmamasına rağmen, köklü bir değişiklik niyetiyle gündeme getirilmesi üyelerimizi, ailelerini ve tüm emekçileri kaygılandırmakta, işyerlerinde huzuru bozmaktadır. Böylesi zor bir dönemde işçilerin sağlık ve güvenliğinin tesis edilmesi, iş ve gelirlerini korumak gibi temel sorunlara ağırlık verilmesi gerekirken, kıdem tazminatı gibi temel bir hakkın tartışmaya açılmak istenmesi, salgın döneminde canları pahasına vatandaşlarımıza hizmet veren ve yaşamı mümkün kılan tüm emekçileri üzmektedir. 

2. Seksen dört yılda bugünkü haline gelen ve en temel kazanılmış haklarımızdan birisi olan kıdem tazminatı; işçi ücretinin vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir parçası, işçinin ve ailesinin gelecek güvencesidir.

3. Kıdem tazminatının bambaşka bir araç olan tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi ile yeniden düzenleneceği medya ve çeşitli kanalarla kamuoyuna duyurulmaktadır. Kıdem tazminatının özünü tamamen değiştirecek ve zaman içerisinde yok olmasına neden olacak böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir.  

4. Aynı şekilde “Yeni İstihdam Kalkanı Paketinde” yer alan ve 25 yaşın altındaki gençlerle, 50 yaşın üzerindekilerin üç yılı geçmemek üzere belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmelerini sağlayacak düzenleme de bu yaş gruplarındakiler için kıdem tazminatı hakkının tamamen kaldırılması anlamına gelmektedir.

5. Her ekonomik dalgalanmanın ardından kıdem tazminatını kurtarıcı olarak görme yaklaşımından ve fona dönüştürme çabasından vazgeçilmelidir. İşçiler kıdem tazminatının kısa aralıklarla ve sürekli olarak gündeme getirilmesinden rahatsızlık duymaktadır. İş Kanuna göre kıdem tazminatından doğan sorumluluk işverenlere aittir ve TES-İŞ kıdem tazminatının mevcut haliyle devamından yanadır.

6. Kıdem tazminatının ve kazanılmış haklarımızın özünü değiştirmeden bu haktan yararlanamayanlar için bir adım atılmak istendiğinde sendikalar elbette sürece katkı sunacaklardır. Ancak, kıdem tazminatı hakkını geriye götürecek ya da tahribata uğratacak her türlü girişim, işçilerin kararlı ve haklı tepkisiyle karşılaşacaktır. 

7. Konunun daha ileri noktalara taşınması ve kıdem tazminatını geriye götürecek bir düzenlemenin TBMM’ye gelmesi durumunda TES-İŞ, işçiler açısından hayati önem taşıyan ve gelecek garantisi olarak görülen kıdem tazminatı hakkının korunması için mücadele edecek ve TÜRK-İŞ’in alacağı kararların uygulayıcısı olacaktır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.