KÜRESEL SENDİKALARDAN TBMM'YE MEKTUP
< Geri

Küresel Sendikalardan TBMM'ye Mektup
 
IndustriALL Küresel ve Industriall Avrupa Sendikaları Torba Kanunun Geri Çekilmesi İçin TBMM'ye Mektup gönderdi.  

Sayın Konuşmacı, 
Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa ve dünya çapında madencilik, enerji ve imalat sektörlerinde çalışan milyonlarca işçiyi temsil eden sendikalar olan IndustriALL Global Union ve IndustriAll European adına bu mektubu size yazıyoruz.
İşçilerin kazanılmış hak ve yetkilerine zarar veren hükümler içerdiği gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM), önerilen Torba Kanunu gündemden çekmeye çağırıyoruz. 
Ayrıca, bu yasa tasarısı konusunda sendikalara danışılmamıştır.
Bu konuda Türkiye’deki üyelerimiz ile yaptığımız son toplantımızda sunulan raporları göz önünde bulunduran her iki uluslararası kuruluşumuzun da işçiler ve sendikalar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler nedeniyle torba kanundan son derece büyük endişe duyduğunu ifade etmek isteriz. 
Nitekim, Türkiye'deki üç ana konfederasyon olan TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK ortak bir bildiri yayınladı. 
Önerilen Torba Kanun hakkındaki ortak endişelerini ifade ederek, TBMM'nin gündeminden çekilmesini talep ettiler.
Önerilen Torba Kanun, başta belirli süreli işlerin teşviki olmak üzere güvencesiz iş sözleşmelerinin kapsamını genişletecek niteliktedir. Her iki uluslararası kuruluşumuz da ulusal konfederasyonlarla aynı görüştedir. Sektörlerde örgütlü üye sendikalarımız, önerilen bu yasayı, belirli süreli sözleşmeyle çalışacak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarından ve iş güvencesinden yararlanamayacakları endişesiyle son derece sorunlu bulmaktadır. Bu hükümler, ülkede çalışan işçiler arasında kabul edilemez bir ayrımcılığa neden olacak, çalışma düzenlemelerinin ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. 
Türkiye’deki ulusal konfederasyonlar, bu tür ayrımcılığın işçilerin işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, mesleki yaralanma, meslek hastalığı ve analık ile ilgili sosyal koruma haklarından mahrum kalmalarına neden olabileceğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sında ifade edilen eşitlik ilkesine aykırı olduğunu bildirmektedir.
İçerik açısından ciddi olan bu sorunun yanı sıra, büyük bir istişare eksikliği bulunmaktadır. Keza, yasa tasarı TBMM'ye sunulmadan önce sendikalara bilgilendirme yapılmamış ve danışılmamıştır.
Sendikalar, bu yasa tasarısını medya aracılığıyla öğrenmişlerdir.  Bu kabul edilemez. 
Aynı şekilde, TBMM üyeleri bile yasa yapma sürecinde taslak kanun 43 maddesiyle komisyon gündemine alınmadığı için düzgün bir şekilde tartışmamıştır.  Bu durum, komite üyelerinin kapsamlı incelemelerini ve değişiklik yapma olanaklarını engellemiştir. 
Bu nedenle IndustriALL Küresel ve Avrupa Sendikaları, özellikle ülkedeki Anayasa ve yasaların güvencesi altında olan, başta kıdem tazminatı ve sosyal koruma hakları olmak üzere işçi haklarını göz ardı ettiği gerekçesiyle TBMM'ye teklif edilen Çok Yönlü Yasanın geri çekilmesi çağrısında bulunmakta, ulusal Konfederasyonlara katılmaktadır. 
Türkiye'deki işçilerin ve sendikaların sesini ve taleplerini dinlemeleri çağrısında bulunarak,  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilere bu mektubu gönderiyoruz. Sorumluluk almalarını ve özellikle insan hayatına, ekonomilere ve genel olarak toplumlara büyük zarar veren COVID -19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu zor zamanda  sendikalarla gerçek diyalog ruhuyla doğru bir istişare süreci oluşturmalarını bekliyoruz.
Hızlı hareket etmenizi ve cevabınızı bekliyoruz.