AKMA: "BEKLEDİĞİMİZ TÜRK-İŞ'İN YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA TESPİT ETTİĞİ TUTAR ÇERÇEVESİNDE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİDİR"
< Geri

AKMA: "Beklentimiz TÜRK-İŞ'in Yaptığı Çalışmalarla Tespit Ettiği Tutar Çerçevesinde İnsan Onuruna Yakışır Bir Asgari Ücretin Belirlenmesidir"

Asgari Ücret Komisyonu İlk Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ev sahipliğinde ve video konferans şeklinde dün gerçekleştirildi. 

Beklentimiz,  her geçen gün artan enflasyonun asgari ücrete yansıması ve TÜRK-İŞ'in yaptığı çalışmalarla tespit ettiği tutar çerçevesinde insan onuruna yakışır bir asgari ücretin belirlenmesidir. 

Asgari ücretli  çalışan hergün işinden evine dönerken çocuklarının geleceğinden endişe etmemeli veya ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı kaygı duymamalıdır. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısı öncesinde, TÜRK-İŞ'in ve diğer konfederasyonların ortak açıklama yapmasını olumlu buluyoruz. Kısa bir süre önce esnekleşme öngören torba kanunun ilgili maddeleri TÜRK-İŞ'in öncülüğünde  ve işçilerin birliği sayesinde geri çektirilmiştir. 

Asgari ücret konusunda da konfederasyonların sonuna kadar birlik içerisinde olmasını, işçiler lehine en iyi sonucun alınabilmesi açısından son derece önemsiyoruz. Süreci hep birlikte ve TÜRK-İŞ'in yanında takip ediyor, ilk toplantının çalışanlar adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyoruz."