TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
< Geri

TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

TES-İŞ Başkanlar Kurulu, ekonomide yaşanan gelişmeleri, sendikanın gündemindeki konuları ve atılacak adımları değerlendirmek amacıyla, 21 Aralık 2021 tarihinde toplanmış ve alınan kararların ekte yer alan Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesiyle kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.

21/12/2021

TES-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TES-İŞ Başkanlar Kurulumuz, 2022 yılı için belirlenen asgari ücreti, toplu iş sözleşmelerini, olağanüstü artış gösteren enflasyon ve döviz kurlarının ücretli çalışanların satın alma gücü üzerindeki etkisini ve çalışma hayatını ilgilendiren ekonomik gelişmeleri değerlendirmek, sendikanın gündeminde bulunan diğer konuları görüşmek ve yol haritasını belirlemek üzere 21.12.2021 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Covid 19 salgını ve neden olduğu kapanma dönemlerinde yaşananlar; sağlık, gıda, enerji, su, gaz ve diğer işkollarında çalışan tüm işçilerin toplumsal yaşamın devamı ve ekonomilerin ayakta kalabilmesi açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’deki ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek enflasyona, iş ve ücret kayıplarına neden olan olağanüstü gelişmeler yaşanmıştır.

Salgın sonrası normalleşme süreci tamamlanmadan, bu defa olağan dışı ve öngörülemez şekilde artış gösteren döviz kurları ve yüksek enflasyon emeği dışında başka gelir kaynağı olmayan çalışan kesimin zaten zayıflamış olan alım gücünü tahribata uğratmıştır.   

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16.12.2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 2022 yılı için geçerli olacak net asgari ücret toplantıya şahsen katılan T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından son 50 yılın en yüksek artışı olarak açıklanmıştır. Başkanlar Kurulumuz, yüzde 50.51 artışla 4.253,04 TL olarak belirlenen net asgari ücreti memnuniyetle değerlendirmekte, ancak bu artışın ekonomide, enflasyonda ve döviz kurlarında sağlanacak istikrarla birlikte anlam kazanacağının altını çizmektedir.  

Gıda, eğitim, kira, ulaşım, giyim gibi temel giderler ve diğer tüketim mallarındaki fahiş fiyat artışları sonucunda çalışan kesimde bıçak kemiğe dayanmıştır. Başkanlar Kurulumuz; kemer sıkma politikalarına, ucuz işgücüne dayalı ekonomi modellerine karşı çıkmakta, ücretlere yapılacak her artışın ülkede refahın gelişmesine katkıda bulunacağına inanmaktadır.

1. Dolayısıyla; Başkanlar Kurulumuz, yaşanan yüksek enflasyon, olağanüstü döviz hareketleri ve belirlenen asgari ücret artışının ardından kamu ve özel sektörde örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde işçilerin gider kalemlerinde yaşanan enflasyon rakamlarını dikkate alarak, toplu iş sözleşmelerimizin ücret ve sosyal haklarla ilgili maddelerinin işverenlerimizle birlikte gözden geçirilmesine, iyileştirme yapılması amacıyla gerekli tüm girişimlerde bulunulmasına karar vermiştir.

2. Başkanlar Kurulumuz, asgari ücretlilerden alınan verginin kaldırılması ve asgari ücretin üstünde ücret alanların üzerindeki yüksek vergi yükünün hafifletilmesi talebimizi yıllardır dile getirmekte, böylece gelir dağılımında ve vergide adaletin sağlanması gerektiğini savunmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz, Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin; gelir ve damga vergisi muafiyeti çerçevesinde asgari ücretin üzerinde ücret alan işçi ve memurları da kapsayacak şekilde genişletilmesini önemsemekte, teklifin bir an önce yasalaşmasını beklemektedir. Ancak, bu gelişmenin ücretlerde yapılacak iyileştirmelerle desteklenmesi gerektiğini hatırlatmakta ve tüm işverenlerimize ivedilikle sendikamızla ortak çalışma başlatma çağrısında bulunmaktadır. 

3. Sendikamız, yıllardır TÜRK-İŞ üyesi sendikalar arasında kendi işkolunu en yüksek oranda örgütleyen sendika olarak liderliğini sürdürmektedir. Ocak 2019 istatistiklerine göre 61.032 olan üye sayımız düzenli olarak artarak Temmuz 2021 istatistiklerine göre 69.694 rakamına ulaşmıştır.

Başkanlar Kurulumuz, sendikamıza daha önce üye olup üyelikten ayrılan veya işkolumuzda çalışıp henüz örgütlenmemiş tüm işçi arkadaşlarımızın güçlerini TES-İŞ’te birleştirmeleri için devam eden örgütlenme çalışmalarına hız verilmesine karar vermiştir.  

4. Başkanlar Kurulumuz, DSİ’de geçici statüde ve asıl işlerde çalışan işçiler ile TEİAŞ ve EÜAŞ’ta henüz kadro alamamış asıl işleri yapan taşeron işçilerin daimi işçi kadrosuna alınması için sürdürülen çalışmalara sonuç alınıncaya kadar devam edilmesine karar vermiştir. 

5. Başkanlar Kurulumuz; üyelerimizin sendikamıza olan aidiyet duygularının geliştirilmesi ve edindikleri bilgi ve tecrübe ile sendikal mücadeleye daha etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam edilmesine ve eğitim çalışmalarının giderek yaygınlaşan video konferans yöntemi ile desteklenmesine karar vermiştir.

Başkanlar Kurulumuz, alınan kararların üyelerimize ve çalışma hayatına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etmekte, üyelerimize aileleriyle birlikte mutlu ve esenlik dolu bir yeni yıl dilemektedir.

 

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.