TÜRK-İŞ 70. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR
< Geri

Genel Başkanımız Ersin AKMA başkanlığında; Yönetim Kurulu üyelerimizden ve özellikle TÜRK-İŞ temsilcisi Şube Başkanlarımızdan oluşan TES-İŞ Heyeti; TÜRK-İŞ’in  70. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında ANITKABİR'i ziyaret etti.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri, Sendika Genel Başkanları ile Şube Başkanları’ndan oluşan TÜRK-İŞ Heyetine 

Genel Başkan Ergün ATALAY başkanlık etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyen Heyet Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. 

ATALAY, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Aziz Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Ülkemizin en eski ve en büyük işçi örgütü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 70’inci Kuruluş Yıldönümünü kutluyor. Bu vesileyle saygımızı sunmak üzere huzurunuzdayız.

Çalışma yaşamının iki önemli tarafı olan işçi ve işveren ilişkilerinin dengeli bir zeminde sürdürülmesi açısından, toplu sözleşmeli sendikal örgütlülük zaruridir. On beş milyonu aşkın sigortalı işçinin bulunduğu ülkemizde, sendikalaşma oranı sadece yüzde 14’ler seviyesindedir. Tüm kesimlerin, bu olumsuz tablodan kendilerine pay çıkartması gerekmektedir.

Sendikal örgütlülüğün olmadığı yerde işçi hak ve özgürlüklerinden de söz edilemez.

Önümüzdeki yıl 100’üncü yaşını kutlayacak Cumhuriyetimizin kazanımları, nesilden nesile aktarılan toplumsal birikimle daha iyi anlaşılmaktadır. Sanayiye dayalı kalkınma modeli ve bu model ekseninde düzenlenen çalışma ilişkilerinin inşası da, Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarındandır.

Yani çağdaş çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi Cumhuriyet Devrimlerinin sayesinde olmuştur.

TÜRK-İŞ, çalışma ilişkilerinin uyum içinde devam etmesi amacıyla, yalnızca üyesi olan işçilerin değil, ülkemizdeki tüm ücretli çalışanların hak ve çıkarlarının korunup kollanması hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 

İşçilerin, emekçilerin üretilen refahtan hakça pay almaları; ailelerinin yaşam koşullarını, insan onuruna yakışır seviyede tesis etmeleri, ülkemizin aydınlık geleceğinin inşası açsından olmazsa olmazdır. Refahın hakça paylaşılmadığı yerlerde toplumsal huzur da tesis edilemez.

TÜRK-İŞ, üretilen refahın hakça paylaşılması ve toplumsal huzurun tesisinde ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir.

Bizler, sendikal mücadelede bayrağı önceki nesillerden devralarak bugünlere, TÜRK-İŞ’in 70’inci yılına getirme onurunu yaşadık. Bizden sonraki kuşaklar da bu bayrağı daha ileriye taşıyacaklardır. 

Ruhun Şad Olsun.”