ATAMIZI ÖZLEMLE, SAYGIYLA VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ
< Geri

ATAMIZI ÖZLEMLE, SAYGIYLA VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Enerji, su ve gaz işçilerinin hak mücadelesindeki temsilcileri olarak, Cumhuriyetin ve demokratikleşmenin değerini, kazanımlarını ve önemini en iyi bilen kesimlerden birisiyiz. Cumhuriyet ve demokrasinin olmadığı bir ülkede sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesini beklemek mümkün değildir. 

Bugün Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerden, anayasal düzenden ve eşitliklerden bahsedebiliyorsak bunu kuşkusuz milli mücadelenin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk’e ve eserlerine borçluyuz. Her yıl 10 Kasım günlerinde Atamızı şükranla anarken, yıllar geçtikçe onun eserlerinin ve devrimlerinin artan önemini de daha iyi anlıyoruz.  

Bizler, her zaman büyük önderimizin çizgisinde olacağız. Bize bıraktığı meşaleyi gelecek nesillere taşıyacağız. En büyük eseri ve bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek, demokrasiyi, sendikal hak ve özgürlükleri güçlendirmek, ülkemizi en ileri medeniyet seviyesine yükseltmek için çalışacağız. 

Tarihte eşi benzeri olmayan kurtuluş savaşımızın başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84. Yıldönümünde özlemle, saygıyla ve şükranla anıyoruz. Atamızı, silah arkadaşlarını, vatan için şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz.  

TES-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına
İrfan KABALOĞLU
Genel Başkan