Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Miktarı

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Tutarı

01/01/2023 tarihi itibariyle işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı (asgari kıdem tazminatı tutarı) 10.008 TL’dir.

1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL’dir.