ŞUBAT 2024 İŞSİZLİK ORANI
< Geri

İşgücü İstatistikleri, Şubat 2024

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,7 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Şubat 2024
 Şubat 2024Bir önceki ayBir önceki aya göre fark
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
(Bin kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 65 763 32 547 33 216 65 726 32 529 33 197 37 18 19
İşgücü 35 501 23 337 12 164 35 463 23 286 12 177 38 51 -13
İstihdam 32 423 21 633 10 789 32 276 21 510 10 766 147 123 23
İşsiz 3 078 1 703 1 374 3 187 1 777 1 411 - 109 -74 -37
İşgücüne dahil olmayanlar 30 263 9 210 21 053 30 263 9 243 21 020 0 -33 33
(%)
İşgücüne katılma oranı 54,0 71,7 36,6 54,0 71,6 36,7 0,0 0,1 -0,1
İstihdam oranı 49,3 66,5 32,5 49,1 66,1 32,4 0,2 0,4 0,1
İşsizlik oranı 8,7 7,3 11,3 9,0 7,6 11,6 -0,3 -0,3 -0,3
Genç nüfusta işsizlik oranı
(15-24 yaş)
15,6 13,4 19,6 16,4 14,1 20,8 -0,8 -0,7 -1,2
Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.