MAYIS 2024 İŞSİZLİK ORANI
< Geri

İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2024

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,4 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mayıs 2024
 Mayıs 2024Bir önceki ayBir önceki aya göre fark
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
(Bin kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 65 870 32 597 33 272 65 834 32 580 33 254 36 17 18
İşgücü 35 931 23 603 12 328 35 686 23 489 12 197 245 114 131
İstihdam 32 920 21 949 10 970 32 647 21 808 10 840 273 141 130
İşsiz 3 011 1 654 1 357 3 038 1 681 1 357 -27 -27 0
İşgücüne dahil olmayanlar 29 939 8 994 20 945 30 148 9 092 21 057 - 209 -98 - 112
(%)
İşgücüne katılma oranı 54,5 72,4 37,1 54,2 72,1 36,7 0,3 0,3 0,4
İstihdam oranı 50,0 67,3 33,0 49,6 66,9 32,6 0,4 0,4 0,4
İşsizlik oranı 8,4 7,0 11,0 8,5 7,2 11,1 -0,1 -0,2 -0,1
Genç nüfusta işsizlik oranı
(15-24 yaş)
15,0 12,8 19,3 14,7 12,3 19,4 0,3 0,5 -0,1
Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.