TESİŞ SENDİKASI 12. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
< Geri

TES-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI


Sendikamızın 12. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 3-4 Kasım 2022 Perşembe ve Cuma günleri saat 10.00’da Sendikamız Genel Merkez Konferans Salonunda (Meriç Caddesi No: 23 Beştepeler-YENİMAHALLE/ANKARA), çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 10-11 Kasım 2022 Perşembe ve Cuma günleri aynı yer ve saatte yapılacaktır. (İlk gün görüşmeler, ikinci gün ise seçimler yapılacaktır.)

Toplantı gündemi aşağıdadır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Sendikamız Ana Tüzüğü uyarınca duyurulur.


TES-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1.Yoklama,

 2. Açılış,

 3. Saygı Duruşu – İstiklal Marşı,

 4. Görsel Sunum,

 5. Genel Başkanın Açılış Konuşması,

 6. Divan Teşekkülü,

 7. Konukların Takdimi ve Konuşması,

 8. Komisyonların Seçimi,

     a)Tüzük Tadil Komisyonu,

     b)Tahmini Bütçe Komisyonu,

     c)Hesap Tetkik Komisyonu,

     d)Kararlar Komisyonu,

     e)Teşkilatlanma Komisyonu,

  9. Genel Kurula Sunulan Raporların Okunması ve Müzakeresi,

10. Komisyon Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

11. Kurulların İbrası,

12. Organların Seçimi,

      a)Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

      b)Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

      c)Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

      d)Üst Kurul (TÜRK-İŞ)  Delegelerinin Seçimi,

13. Dilek ve Temenniler,

14. Kapanış.