TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU 22.12.2022 TARİHİNDE TRABZONDA TOPLANDI
< Geri

TES-İŞ Başkanlar Kurulu 22.12.2022 tarihinde Trabzon'da Toplandı      

TES-İŞ Başkanlar Kurulu; kamu ve özel sektör toplu iş sözleşmelerini, 2023 yılı için tespit edilen asgari ücreti, vergi dilimlerini, emeklilikte yaşa takılanları, taşeron ve geçici işçiler için getirilmesi beklenen düzenlemeleri ve çalışma hayatının gündeminde yer alan diğer konuları görüşmek üzere 22.12.2022 tarihinde Trabzon’da toplanmış ve alınan karaları içeren bir bildiri yayınlamıştır. 

Başkanlar Kurulu toplantısının bir gün öncesinde; “Genişletilmiş Temsilciler Kurulu” toplantılarının ilki olan Karadeniz Bölgesi Trabzon Şube Genişletilmiş Temsilciler Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup diğer bölgelerde de önümüzdeki süreçte üye ve temsilcilerimizle buluşma toplantıları yapılacaktır. 

 

Başkanlar Kurulu'nun yayınladığı Başkanlar Kurulu Bildirisini ekte bulabilirsiniz.

 

TES-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TES-İŞ Başkanlar Kurulumuz; kamu ve özel sektör toplu iş sözleşmelerini, 2023 yılı için tespit edilen asgari ücreti, vergi dilimlerini, emeklilikte yaşa takılanları, taşeron ve geçici işçiler için getirilmesi beklenen düzenlemeleri ve çalışma hayatının gündeminde yer alan diğer konuları görüşmek üzere 22.12.2022 tarihinde Trabzon’da toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır. Başkanlar Kurulu toplantısının bir gün öncesinde; “Genişletilmiş Temsilciler Kurulu” toplantılarının ilki olan Karadeniz Bölgesi Trabzon Şube Genişletilmiş Temsilciler Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup diğer bölgelerde de önümüzdeki süreçte üye ve temsilcilerimizle buluşma toplantıları yapılacaktır.

Pandeminin ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri dünya ekonomisini durağanlık ve daralma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Özellikle küresel düzeyde yaşanan enerji krizi nedeniyle; emtia ve temel tüketim mallarında yükselen fiyatlar, üyelerimizin ve ücret karşılığı geçinen tüm kesimlerin satın alma gücünü ve yaşam standardını olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

2023 yılı için geçerli olacak asgari ücret 22.12.2022 tarihinde net 8.506 TL olarak açıklanmıştır.  Söz konusu asgari ücret zammı, işçi kesimini temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bulunan Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in ve çalışan kesimin market rafları ve tezgahlarda yaşanan enflasyon rakamlarını dikkate alarak dile getirdiği talebini karşılamamıştır. Dolayısıyla; asgari ücretin işçi kesiminin imzası olmadan, Hükümet ve işveren kesiminin uzlaşması ile açıklanmış olması, Başkanlar Kurulumuz tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.

Başkanlar Kurulumuz; 16.12.2021 tarihinde 2022 yılı için geçerli olan asgari ücret zammının yüzde elli olarak açıklamasının ardından, Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde otuz oranında ikinci bir zam yapılmasının zorunlu hale geldiğinin altını çizmektedir. Açıklanan asgari ücret zammının ve toplu iş sözleşmeleriyle belirlenen ücret zamlarının kısa sürede erimemesi için ekonomide istikrarın sağlanması, enflasyonun kontrol altına alınarak tek haneli rakamlara indirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmekte fayda görmektedir. TES-İŞ, daha önce açıklanan asgari ücret zamlarının ardından yaptığı gibi kıdem farkının korunması ve iş barışının sağlanması amacıyla işverenlerle ek protokol yapılması için gerekli girişimlerde bulunacaktır.  

 1. "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün” hazırlıklarının yapılması amacıyla kamuda örgütlü sendika genel başkanlarının katılımıyla toplanan TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu çalışmaları başlamıştır. Başkanlar Kurulumuz, çerçeve protokol ile belirlenecek zammın yanında kamuda çalışan işçiler arasında eşit işe eşit ücret ilkesinin gözetilmesi ve işyerlerinin farklı durumları nedeniyle ortaya çıkan bazı sorunların sendikalar ile yapılacak görüşmeler aracılığıyla çözülmesi gerektiğine inanmaktadır. Aynı şekilde; özel sektörde örgütlü işyerlerimizde bağıtlanacak toplu iş sözleşmeleri için çalışmalarımız da başlamıştır.

Başkanlar Kurulumuz; bağıtlanacak sözleşmelerimize sahadan gelen talepleri yansıtacak şekilde üyelerimizin görüşlerinin alınması amacıyla sendikamızda başlatılan çalışmalara büyük önem vermekte ve bu çalışmaların devam etmesi gerektiğine inanmaktadır.  

2. Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde ücret artışlarıyla ilgili uzlaşma sağlayamadığımız hemen her işyerinde Yüksek Hakem Kurulunun adil olmayan ve gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmayan kararları nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, grev yasağı olan işkolumuzda özgür toplu pazarlık düzeninin korunabilmesi için Yüksek Hakem Kurulunun adil bir yapıya kavuşturulmasını talep etmektedir.

3. TES-İŞ, taşeron şirketlerde çalışan ve 696 Sayılı KHK ile kadroya alınan pek çok arkadaşımızın kadroya geçişini ve sendikamıza üyeliklerini sağlamıştır. Ancak, DSİ’de geçici statüde ve asıl işlerde çalışan işçiler ile sulama birliklerinde çalışan işçiler, TEİAŞ, EÜAŞ, diğer KİT ve BİT’lerde hala kadroya geçemeyen taşeron işçisi ve geçici işçi arkadaşlarımız bulunmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, bu arkadaşlarımızın kadroya alınmalarını sağlayacak düzenlemenin bir an evvel çıkarılmasını ve bu kurumlardaki mağduriyet ve eşitsizliklerin giderilmesini talep etmektedir.

4. Başkanlar Kurulumuz, çok tehlikeli ve tehlikeli işlerin görüldüğü işkolumuzda fiili hizmet zammı ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması da dahil olmak üzere kurumlar nezdinde çalışmaların devam etmesine karar vermiştir.

5. Bazı özel sektör işyerlerimizde üyelerimize banka promosyonu ödenmemesi, farklı uygulamalara ve promosyon alamayan üyelerimiz açısından kayıplara neden olmaktadır. Başkanlar Kurulumuz; bu konunun gündemde tutulmasına ve ilgili çalışmaların sürdürülmesine karar vermiştir.

6. 4447 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun getirdiği düzenlemeyle milyonlarca vatandaşımızın emeklilik koşulları ağırlaştırılmıştır. Emeklilikte yaşa takılan ve sosyal güvenlik sisteminden hak ettiği şekilde faydalanamayan vatandaşlarımızın sorununu çözecek bir düzenlemenin yıl sonunda TBMM gündemine geleceği ifade edilmektedir. Bu noktadaki talebimiz, kimsenin kapsam dışında bırakılmaması, yasa öncesi hakların eksiksiz iadesi ve yeni mağduriyetlere meydan verilmemesidir.

7. Ülkemizde gelir vergisinin çok büyük bir bölümünü adil olmayan oranlarla ücretli çalışan kesim ödemektedir. Yıl sonuna doğru artan vergi dilimleri nedeniyle, işçilerin Ocak ayında aldıkları ücret yıl sonuna gelindiğinde kademeli bir şekilde azalmaktadır. Dolayısıyla Başkanlar Kurulumuz, işçilerin Ocak ayında aldıkları maaşı yıl sonunda da aynı şekilde almalarını ve vergide adaletin sağlanmasını talep etmektedir. Başkanlar Kurulumuz, bu talep yerine getirilinceye kadar konuyu çalışma hayatının öncelikli maddelerden birisi olarak gündeme getirecektir.

8. Sendikal örgütlenme hakkı en önemli temel hak ve özgürlüklerden bir tanesidir. TES-İŞ Türkiye’deki sendikalar arasında kendi işkolunu en yüksek oranda örgütlemeyi başarmış lider sendika konumundadır.

Ocak 2022 istatistiklerine göre; üye sayımız 1.216 kişi artarak, Temmuz 2022’de 69 bin 652 rakamına ulaşmıştır. Ancak sendikal örgütlenmenin önündeki engeller devam etmekte, işçilerin sendika tercihlerine ve hür iradelerine müdahalelerde bulunulmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, sendikalaşmanın önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, Anayasa, kanunlar ve uluslararası sözleşmelerle getirilmiş sendikal güvencelerin ihlal edilmemesi için caydırıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulunmaktadır.  

Başkanlar Kurulumuz, alınan kararların üyelerimize ve çalışma hayatına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.