GENEL BAŞKANIMIZ İRFAN KABALOĞLU BAŞKANLIĞINDAKİ TES-İŞ HEYETİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAN YARDIMCISI SAYIN NEVZAT ŞATIROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
< Geri

Özel sektörde faaliyet gösteren elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ve elektrik üretim şirketlerinde ücretlerin düşük olması ve çalışma koşullarına dair sorunlar konusunda adım atılmaması durumunda bu konuları her düzeyde yetkililere ileteceğini ifade eden Genel Başkanımız İrfan KABALOĞLU, Sayın Cumhurbaşkanımıza, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, T.C. Hazine ve Maliye Bakanımıza ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’e mevcut durumu anlatan bir yazı göndermiştir. Aynı konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlarımıza TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY tarafından da bir yazı gönderilerek sendikamız TES-İŞ’in talepleri anlatılmıştır.   

Bu girişimlerin sonucunda T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Nevzat ŞATIROĞLU’nun daveti üzerine Genel Başkanımız İrfan KABALOĞLU başkanlığında, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Baş Hukuk Müşavirimizin ve Toplu İş Sözleşmesi Müdürümüzün katılımıyla oluşan TES-İŞ heyeti, 11.09.2023 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Nevzat ŞATIROĞLU başkanlığında ilgili bakanlık yetkilileri ile makamında görüşmüştür. 

Görüşmede özel sektörde faaliyet gösteren elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinde, elektrik üretim şirketlerinde ve kamuda TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ alt işverenlerinde çalışan arkadaşlarımızın ücret ve çalışma koşullarına dair mevcut durum ile sendikamızın talep ve beklentileri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Uzun süren ve verimli geçen toplantıda iş sağlığı güveliği de dahil olmak üzere görüşülen konuları içeren bir dosya Enerji Bakanlığı yetkililerine verilmiştir.  

İlgili işyerlerinde sorunların çözümü için sürdürdüğümüz çalışmalar, verdiğimiz mücadeleden istediğimiz sonuçları elde edinceye kadar devam edecektir.