“Endüstriyel İlişkiler ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ortak Çalıştayı” Başladı
< Geri

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası “Endüstriyel İlişkiler ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri
Ortak Çalıştayı” Başladı
TÜHİS ile birlikte düzenlediğimiz “Endüstriyel İlişkiler ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ortak Çalıştayımız” 30 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Balıkesir Güre’de bulunan ve sendikamıza ait olan Adrina Otel’de gerçekleştiriliyor.
Sendikamız ile işverenlerimiz arasında ortak çalışma alanlarının güçlendirilmesi ve toplu iş sözleşmelerimizin işyeri uygulamalarında olabildiğince aynı dili konuşmak ve yeknesaklık sağlamak, gelecek toplu iş sözleşmelerimizi daha güçlü kılmak amacıyla düzenlediğimiz çalıştayımıza TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜHİS, Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK, sendikamız adına Genel Başkanımız İrfan KABALOĞLU, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube Başkan ve yöneticilerimiz ile sendika uzmanlarımız katılırken, örgütlü olduğumuz İşyerlerinden T.C. Enerji Bakanlığı Mali ve İşçi İşleri Daire Başkanı Murat DİNÇSOY, DSİ Personel Daire Başkanı Ferdi ALTIAĞIZ, TEİAŞ İnsan Kaynakları Daire Başkanı Adem BİLGİN, EÜAŞ Personel Daire Başkanı Ramazan BOZKURT, TEDAŞ İnsan Kaynakları Daire Başkanı Mustafa GÜNGÖR, NDK Yönetim Kurulu Üyesi Suat ÜNAL, diğer yönetici ve uzmanlar katıldı.
Çalıştayın açılışında TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, TÜHİS Genel sekreteri Adnan ÇİÇEK, TES-İŞ Genel Başkanı İrfan KABALOĞLU ve Kurumların Daire Başkanları birer konuşma yaptılar.
TÜHİS Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK, yaptığı konuşmasında, ortak çalıştayın toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasının ardından işyerlerinde toplu iş sözleşmesinin aynı mantıkla uygulanmasını sağlamak, ortaya çıkacak olan sorunların toplu iş sözleşmelerinde yer alan çözüm mekanizmaları yoluyla çözümünü kolaylaştırmak ve sorunları asgariye indirgemek amacıyla düzenlediğini ifade etti. ÇİÇEK, üç dört gün sürecek seminer ve çalıştayda konuların işçi ve işveren kesimlerini temsil eden yönetici, işveren vekilleri, TES-İŞ şube başkanlarıyla birlikte tartışılacağını ve doğruların bulanacağını, sorunların asgariye indirgemenin yollarının aranacağını belirtti. Kamuda üyesi olan tüm sendikacılar için bağlayıcı olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün gelişimine değinen ÇİÇEK, sendikaların sorunlarına ek protokollerle çözüm yolları bulduklarına işaret etti. TÜRK-İŞ’in başta taşeron işçiliği de dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümünde öncü rol üstlendiğini anlattı. Göreve geldiğinde 28 olan TÜHİS’in üye kuruluş sayısının bugün 360’a yaklaştığını ve çok önemli bir görev üstlendiklerini dile getirdi. Kamuda 360 kuruluşta uygulama birliğinin sağlamasının ve aynı maddelerin her yerde aynı şekilde uygulanmasının, hem sendikaları rahatlatacağını hem sosyal barışı koruyacağını hem de emeğiyle geçinen işçilerin aynı sosyal haklardan yararlanmasını beraberinde getireceğini söyledi. Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayan ÇİÇEK, Filistin’de yaşanan vahşeti kınadığını ifade etti. ÇİÇEK, çalıştaya ev sahipliği yapması nedeniyle Genel Başkanımız İrfan KABALOĞLU’na, Genel Merkez Yönetim Kurulumuza, Şube Başkanlarımıza ve emeği ile bu organizasyonların hayat boyu devam etmesini sağlayan işçilere teşekkür etti.
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR konuşmasına, TÜRK-İŞ’in 1 milyon 300 bin üyesi ile Türkiye’nin temel taşı ve sigortası olduğunu söyleyerek başladı. AĞAR, Cumhuriyetin Yüzüncü yıldönümü kutladı. Filistin’de yaşanan vahim duruma değinen AĞAR, Kahramanmaraş’ta yaşanan depreme değinerek TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin ve üyelerinin yanında olduğunu anlattı. YOL-İŞ Sendikasının da benzer çalıştaylar düzenlediğini dile getiren AĞAR, TES-İŞ’e düzenlediği çalıştay için teşekkür etti ve çalıştayların sosyal diyalog ve iş barışı açısından faydalarını anlattı. YOL-İŞ’in ve TÜRK-İŞ’in çalışmalarından örnekler veren AĞAR, Konfederasyon olarak iki dönemdir belediyeler hariç kamuda 700.000 işçi için toplu sözleşme yaptıklarını dile getirdi. Geçen dönem iyi bir toplu sözleşme bağıtlandığını, masa başında bitmeyen sözleşmelerin aynı zamanda devlet bütçesine de zarar verdiğini anlattı. Alınan ücret zamlarının eridiğine değinen AĞAR, ücret dengesizliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Memur ve işçilerin vergilerden mustarip olduklarını ve bu konuya çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Çalıştayın bütün kurumlara fayda getireceğini, tartışmanın, müzakere yapmanın ve görüş alışverişinin işyerine katkısının çok olacağını dile getirdi ve çalıştaya başarılar diledi.
Genel Başkanımız İrfan KABALOĞLU’nun yaptığı açılış konuşmasına vatan, demokrasi ve Cumhuriyet olmadan işçi hak ve özgürlüklerinden bahsedilemeyeceğini ifade ederek ve Cumhuriyetin 100. Yılını kutlayarak başladı. Başta Ukrayna ve Filistin’de olmak üzere savaşların ekonomilere etkilerinden bahseden ve savaşlara bir an evvel son verilmesi gerektiğini dile getiren Genel Başkanımız İrfan KABALOĞLU şunları söyledi:
“…Biz sendikal hareketin günümüzde geleneksel sendikacılık anlayışının ötesinde yeni sorumluluklar üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sendikalar üyelerinin ücretleri ve sosyal hakları dışında yeni alanlar açmalı ve endüstriyel ilişkilere katkısını çeşitlendirmelidir. Bugün burada “endüstriyel ilişkiler ve toplu iş sözleşmeleri” çerçevesinde işverenlerimizle ortak bir çalıştay yapıyoruz. Aslında bu çalıştay TES-İŞ’in ücret temelli geleneksel sendikacılık anlayışının yanında endüstriyel ilişkilerde yeni alanlar açma iradesinin de bir göstergesidir.
Çalıştay kapsamında toplu iş sözleşmelerinin işyerleri düzeyinde uygulanması aşamasında ortaya çıkan bazı anlayış ve yorum farklılıklarını tartışacağız. Mümkün olduğu kadar yeknesaklık sağlamaya çalışacağız. Ama bunun yanında önümüzdeki dönemlerde iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere işyeri verimliliğinin artırılması, üyelerimizin sendikamıza ve işyerine aidiyetinin pekiştirilmesi gibi konularda da yine işverenlerimizle birlikte çalışma yapmak arzumuzu ifade etmek isterim.
Özellikle iş sağlığı ve güvenliği bizim için öncelikli gündem maddelerinden birisi olarak önemini koruyor. TES-İŞ olarak çok sayıda üyemizi, mesai arkadaşlarımızı iş kazalarında kaybediyoruz. Her ne kadar mevzuatımız İSG tedbirlerinin alınması konusunda sorumluluğu işverenlerimize yüklese de bizler üyelerimizin güvenli koşullarda çalışmasına katkı sunmak zorundayız.
Bizim örgütlü olduğumuz işyerleri, Türkiye’nin enerjisi üreten, diğer sektörlerin çalışmasını, ülkemizde çarkların dönmesini sağlayan stratejik işletmeler. Bu durum sendikamızı da stratejik anlamda önem arz eden bir noktada konumlandırıyor.
İşyerlerimizin kurumsal işletmeler olması nedeniyle işverenlerimizin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması konusunda azami ölçüde hassasiyet gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ancak, işkolumuzda ortak iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturabilmemiz için Hükümet, işçi ve işveren olmak üzere tüm kesimlere önemli görevler düşüyor.
İş kazalarının bir boyutu da işçinin kendisinden kaynaklanabilen nedenlerden meydana gelebiliyor olmasıdır. İşçinin geçimi, refah düzeyi psikolojik durumu ile ilgili olabiliyor. Bu faktörler çalışanın iş başındaki dikkatini ve konsantrasyonunu etkileyebiliyor. İşe yeni başlayanlar işyerinde risk ve tehlikeler konusunda daha tecrübesiz olabiliyor ya da tecrübeli arkadaşlarımız bazı tedbirleri göz ardı ederek, iş kazalarına sebebiyet verebiliyorlar. Dolayısıyla, Hükümet ve işverenlerimizle birlikte mevzuatın işkoluna uygun bir şekilde yapılması, denetimlerin gerektiği şekilde yapılması, düzenlemelerin işyerlerinde eksiksiz uygulanması noktasında işbirliği içerisinde çalışmamız gerekiyor. Bunun yanında işçi tarafı olarak sendikaların özellikle işçi hatalarından ya da ihmallerinden kaynaklanan iş kazalarını önlemek amacıyla işyerlerinde alınan tedbirlere üyelerinin tam olarak riayet etmeleri, farkındalık ve bilinç düzeylerinin artırılması gibi konularda sürece daha fazla katkı sunabileceklerine inanıyorum.
Bunu yanında yine işyerinde verimliliğe de katkısı olacak şekilde işçi ve işveren tarafları olarak farklı konular belirleyebilir, çalışanların niteliklerini geliştirecek, sosyal yaşamlarını daha kaliteli hale getirecek ortak çalışma alanları geliştirebiliriz. Böylece endüstriyel ilişkilerde ücrete dayalı geleneksel yaklaşımlar yerine daha kapsamlı ve kapsayıcı yaklaşımlarla çalışanlara ve işyerlerimize katkısı olacak yeni kapılar aralayabiliriz.
Sendikalar, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu bizim TÜHİS ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ilk çalıştayımız olacak. Üç gün sürecek çalıştayımızın toplu iş sözleşmelerimizin anlaşılmasına, uygulamada karşılaşılan belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına ve ilgili tüm kesimlerin aynı dili konuşmasına büyük katkısı olacaktır.
Toplu iş sözleşmeleri zaman içerisinde değişimlere uğrayan dinamik metinlerdir. Çalıştayımızda normal eğitimlerden farklı olarak işverenlerimizle oturumlar halinde toplu iş sözleşmelerimizi konuların muhatapları olanların yerinde soru ve önerileriyle tartışma olanağı bulacağız. Tartışmalarımızın ve getirilen önerilerin çok kıymetli olacağına ve toplu iş sözleşmelerimizi daha güçlü kılacağına inanıyorum. Burada karşılıklı soru ve cevaplarla yapacağımız çalıştay oturumlarının sonucunda elde edeceğimiz ve rapora dönüştüreceğimiz çıktıların, gelecekte toplu iş sözleşmelerimizin geliştirmesine de önemli katıları olacaktır.
Özellikle toplu iş sözleşmelerimizin uygulanması ve gelecekte yapabileceğimiz benzer çalışmalar açısından bu çalıştayı yol gösterici olarak görüyor ve bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Gelecekte işbirliği içerisinde gerçekleştireceğimiz farklı etkinliklerde buluşmayı temenni ediyor, çalıştayımıza katılarak değerli görüşlerini bizlerle paylaşan işveren temsilcilerimize, şube başkan ve yöneticilerimize, uzmanlarımıza ve çalıştayın hazırlıklarında emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”
Örgütlü olduğumuz kurumların daire başkanları yaptıkları konuşmalarda çalıştayın endüstriyel ilişkilere ve toplu iş sözleşmelerimize katkılarını dile getirerek başarılı bir çalıştay gerçekleştirilmesi temennilerini ilettiler. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay oturumlarına geçildi.