SGK Kıdem Tazminatı Yazısını Sadece SSK Prim Günleri İçin mi Veriyor

SGK Kıdem Tazminatı Yazısını Sadece SSK Prim Günleri İçin mi Veriyor ?

Çalışanlara kıdem tazminatı alma hakkı veren fesih nedenlerinden biri de yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamış olma nedeniyle yapılan fesih olup, bu nedenle işten ayrılan işçi eğer işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurmuşsa, emeklilik servisi olan herhangi bir SGK Müdürlüğünden alacağı kıdem tazminatı yazısını işyerine verip kıdem tazminatı alabilmektedir.

Bu durum daha önceleri bu konuda mahkemelerin ve Yargıtay’ın farklı görüşleri olması nedeniyle, yaş dışındaki emeklilik şartlarını taşıdığı gerekçesiyle çalıştığı işyerinden kıdem tazminatını alıp ayrıldıktan sonra başka işyerinde işe başlayanlar sorun yaşıyorken, en son Yargıtay kararıyla bu konudaki engel de kalkmıştır.

SGK Sadece SSK Prim Günleri İçin mi Kıdem Tazminatı Yazısı Veriyor ?

Öte yandan 1475 sayılı eski İş Kanununun yürürlükteki tek maddesi olan 14 üncü maddesiyle bu hak sadece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (SSK) hükümlerine göre yaş dışındaki emeklilik şartlarını doldurmuş olanlara tanındığından, dolayısıyla SGK’nın sadece SSK (4/a) kapsamında sigortalı çalışmaları olanlara mı kıdem tazminatı alabileceğine dair yazı verdiği, Bağ-Kur (4/b) ve/veya Emekli Sandığı (4/c) kapsamında sigortalı çalışmaları olanlara da yazı verse bile yazı vermeye esas prim gün sayısını hesaplarken sadece SSK (4/a) kapsamındaki prim gün sayısının mı dikkate aldığı yönünde sorular sorulmaktadır.

Her ne kadar 1475 sayılı Kanunla, sadece 506 sayılı Kanun hükümlerine göre yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamış olan çalışanlara bu hak verilmiş olsa bile,SGK Müdürlükleri kıdem tazminatı yazısı isteyen çalışanın prim gün sayısını ve sigortalılık süresini hesaplarken, hizmet birleştirmesi kapsamında SSK (4/a) dışında varsa Bağ-Kur (4/b), Emekli Sandığı (4/c), isteğe bağlı sigorta kapsamındaki tüm sigortalı hizmetleri de (prim gün sayılarını da) dikkate almakta, yazı isteyen kişinin yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayıp tamamlamadığına buna göre karar vermektedir.

Yalnız burada çok önemli bir nokta var, SSK (4/a) dışında başka sigortalılık statülerine tabi çalışmaları / sigortalı hizmeti olan çalışanların, SGK’ya kıdem tazminatına esas yazı almak için başvurduklarında, 4/a (SSK) emeklilik şartlarına tabi olmaları, bunun için de son 7 yıllık fiili hizmet süresi (son 1260 prim günü) içinde en çok sigortalı hizmet süresinin 4/a (SSK) kapsamında olması gerekmektedir. Bu şart her ne kadar kişiler emeklilik için başvurduklarında aranan bir şart olmakla birlikte, SGK’dan kıdem tazminatına esas yazı alma hakkı sadece SSK şartlarında yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamış olanlara verildiğinden, doğal olarak bu yazıyı almak için SGK’ya başvuran kişilerin de başvuru tarihi itibariyle SSK emeklilik şartlarına tabi olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, hizmet borçlanması yapılan süreler de aynı şekilde kıdem tazminatına esas yazı verilirken hesaplanan prim günlerine dahil edilmektedir.