Yeni Asgari Ücret Gerekçeleriyle Birlikte Resmi Gazetede Yayımlandı

Yeni Asgari Ücret Gerekçeleriyle Birlikte Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ancak bu yıl oluşan yüksek enflasyon nedeniyle, eskiden olduğu gibi Temmuz ayında asgari ücrete tekrar zam yapma gereği doğdu. Bu çerçevede Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 26 Haziran 2022 tarihinde tekrar toplandı, görüşmelerin tamamlanmasından sonra 1 Temmuz 2022 Cuma günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN yaptığı basın toplantısı ile yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Aynı gün (1 Temmuz 2022 Cuma günü) Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile de yeni asgari ücret aynı gün yürürlüğe girdi. Söz konusu Karar uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak uygulanacak.

Buna göre de 1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında;

• Günlük brüt asgari ücret 215 lira 70 kuruş,

• Aylık brüt asgari ücret 6 bin 471 lira,

• Günlük net asgari ücret 183 lira 35 kuruş,

• Aylık net asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş,

olarak uygulanacak.

Net Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır – Kaç Saatlik Çalışma İçin Geçerlidir ?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi kaldırıldığı için, aylık brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 sigorta primi işçi hissesi kesilmektedir.Öte yandan 5 bin 500 lira 35 kuruş tutarındaki aylık net asgari ücret, sadece asgari ücretli olarak ve haftada en fazla 45 saat çalıştırılan işçiler için geçerlidir.

Yeni Asgari Ücretin İşverene Aylık Maliye Ne Kadar Olacak ?

6 bin 471 lira brüt asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 7 bin 926 lira 98 kuruş, beş puanlık prim indirimi dahil aylık 7 bin 603 lira 43 kuruş olacak. Eğer önceki yıllarda olduğu gibi işverene ayrıca asgari ücret desteği verilecek olursa, verilecek destek tutarına bağlı olarak bu maliyet düşecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararının Gerekçesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 1 Temmuz 2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararında aşağıdaki gerekçelere yer verilmiştir;

“Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.”