İşçiye Ceza Verilen Eylem İçin Fesih Yapılamaz

 

İşçiye Ceza Verilen Eylem İçin Fesih Yapılamaz

 

İş Kanununa tabi çalışanlar için mevzuatta disiplin cezası düzenlenmemiştir. Ancak İş Kanununda disiplin cezalarına yer verilmemiş olmakla beraber, özellikle kurumsal şirket, firma ve işyerlerinde; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi, personel yönetmeliği gibi düzenlemelere istinaden çalışanlar için yazılı disiplin kuralları getirilebilmekte, bu kurallara uymayan çalışanlara disiplin cezası verilebilmekte, haklarında disiplin işlemleri uygulanabilmektedir. Çalışanlara verilen disiplin cezaları da daha sonra terfi ve yükselme, iş akdinin geçerli sebep veya geçerli nedenle feshinde dikkate alınmakta, değerlendirilmektedir.

Hakkında disiplin soruşturması/işlemi yürütülen işçinin bu sırada iş akdini feshedip feshedemeyeceği önceden açıklamıştık. Bu konuya ilişkin olarak işveren feshi açısından da Yargıtay’ın kararı bulunmaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında; işçiye bir eylemi nedeniyle iki ceza verilemeyeceğini yani herhangi bir eylemi nedeniyle disiplin cezası verilen işçinin aynı eylemi gerekçe gösterilerek işten çıkarılmayacağını, disiplin cezasına konu olan bir eylemin aynı zamanda iş akdinin feshi için de gerekçe olamayacağını belirtmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin konuya ilişkin kararının ilgili kısmı aynen aşağıda yer almaktadır;

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, 05.09.2014 tarihinde davacı ile iş arkadaşı …’in tartıştığı ve sonrasında …’in davacının üzerine yürüyerek boğazını sıktığı, davacının da elindeki bir aleti …’e doğru fırlattığı ve birbirlerine girdikleri, diğer işçilerin davacı ile …’i ayırdığı, bir süre sonra davacının elinde falçata ile …’in olduğu bölüme doğru koşmaya başladığı ve yine diğer işçilerin davacıya engel olduğu, olay sonrası hem davacı hem de …’e kınama cezası verildiği, 10.09.2014 tarihinde ise bu kez davacı için fesih ihbarı düzenlenerek davacının iş akdinin 05.09.2014 tarihli olay gerekçe yapılarak haklı nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır.

 

Böylece 05.09.2014 tarihinde iş arkadaşı ile yaşadığı tartışma ve kavga olayı nedeniyle önce kınama cezası ile cezalandırılan davacının iş akti sonrasında aynı nedenle feshedilmiştir.

 

Aynı eyleme iki ayrı ceza verilemeyeceğinden davacının iş akdinin feshi haksız olup, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.

 

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 20/01/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi” T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi – Esas No. 2016/12229, Karar No. 2020/610, Tarihi: 20/01/2020