ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ

 2024 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ

 

 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları 

 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu  İş Sözleşmesine Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 

• 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları 

 Asgari Ücret 

 Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler 

 Çıraklar İçin Asgari Ücret 

 Aile ve Çocuk Yardımı (Muafiyetler) 

 Askerlik Borçlanması 

 Cenaze Yardımı 

 Doğum Yardımı 

 Doğum Borçlanması 

 Emzirme Ödeneği 

 Sosyal Güvenlik 

- İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 

- Hastalık Sigortası / GSS 

- Ölüm (Cenaze) Yardımı (Şartları) 

- Malüllük Yardımı (Şartları)  

- Yaşlılık ve Emeklilik Sigortası 

  Dava Açma Süreleri 

  Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) 

  Genel Sağlık Sigortası 

  İhbar Bildirim Süreleri 

  İşçilik Maliyetleri 

  İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar 

  İşsizlik Sigortası Oranları 

  İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin ÖzelSağlık Sigortalarına ve BES Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sig.P. ve BES Katkı Payları SGK Muafiyeti 

  Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları 

  Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Miktarı 

  Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları 

  Sakatlık (Engelli) İndirim Oranları ve Engelli ve Eski Hükümleri Çalıştırma Oranları 

  Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu 

  SGK Eksik Gün Nedenleri 

  SGK İşten Çıkış Kodları 

  SGK Primine Tabi Olan – Olmayan Kazançlar 

  SGK Yemek Muafiyeti 

  Ücretlerde Damga Vergisi Oranı  

  Yıllık Ücretli İzin (Hak Kazanma Koşulları ve Süresi)